Tuesday, June 8, 2010

Business!

Det är konstigt hur folk förändras efter situationer, och hur situationer förändrar folk. Efter 2 år här så är det ju snart dags att åka hem och man märker att ju närmare man kommer ju mindre värd blir man i mångas ögon. Man är bara en produkt som är här för att sälja och när man inte kan vara här längre så minskar värdet.

Mitt namn cirkulerade i marknadsföring för en produkt som säljer och vissa anmälde sig nog till detta i tron att jag skulle vara med. Även jag själv levde i tron att jag skulle vara med efter att ha fått det bekräftat av ansvariga för produkten. Men i sista sekund ändrades beslutet och jag skulle inte längre vara med.

Folk hittar nya arbets partners och nya inkomst källor och glömmer de gamla väldigt fort, det som en gång betydde oerhört mycket är inte längre något nödvändigt.

Alldeles för många människor i denna värld lever i en värld av Business där pengar och affärer styr deras liv. Detta är viktigt även för mig men för mig går alltid vänskap och relationer i första hand och pengar och affärer får komma sen.

Lev väl,
Fredrik Nygren

No comments: