Sunday, November 9, 2014

Glädje, energi och styrka!

Alla dessa ord som är fångade i en och samma bild. Denna bild gör mig glad och får mig att le. Två glada ungdomar som älskar sin idrott och lägger nästan hela sin fritid på att få utföra den.

Fortsätt kämpa alla ni som lägger ner eran själ i någonting. Låt aldrig någon annan bestämma hur långt ni ska gå eller om ni ska lyckas eller inte. Följ era drömmar och gör ert bästa och räcker det inte så försök en gång till.

Tycker någon annan att det du gör inte är tillräckligt bra, så vinn den människans förtroende och jobba så hårt att den personen inte kan kritisera din insats något mer.

Fredrik Nygren

No comments: