Tuesday, February 11, 2014

Kanadicker på fall!

En liten "throw back thursday" från vår Kanada tripp där vi arbetade bort deras synsätt på oss svenskar som "chicken swedes".

Fredrik Nygren

No comments: