Tuesday, October 8, 2013

3 timmar över!

Idag vart det en lång dag med många möten, men den var samtidigt väldigt givande och utvecklande.

Sista möten för dagen skulle börja 18:00 och sluta 19:30. Mötet slutade 22:30 utan ett enda break. Men det var ett bra tränarmöte i Täby HC och vi lyfte upp många viktiga punkter upp till ytan som vi gemensamt kunde reda ut. Prata är ofta lösningen på det mesta och ge och ta från varandras erfarenhet är väldigt utvecklande för en hockey klubb. Det gäller bara att man vågar prata och vågar fråga varandra om tips och råd.

Lås inte in er i för mycket regler utan ha spelsinne och lös varje unik situation.

Fredrik Nygren

No comments: